AGENCJA OCHRONY P.U.H. „VOTUM”

LECH BĄCZKOWSKI
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
e-mail: votum@votumochrona.pl


TELEFON ALARMOWY: +48 52 348 66 74


Zapytania ofertowe:

e-mail: info@votumochrona.pl


Jacek Pasternakiewicz
Dyrektor Generalny

SEKRETARIAT

Mariola Smolińska, Agnieszka Saladra-Pacek
tel.: 512 252 835
e-mail: sekretariat@votumochrona.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆI

Bożena Jędryczka
Główny księgowy
tel.: +48 52 379 33 00 wew. 25
e-mail: ksiegowosc@votumochrona.pl


Violetta Szymańska
Specjalista d/s kadr i płac

Violetta Rek-Szwebs
Specjalista d/s księgowości
tel.: +48 52 379 33 00 wew. 22


DZIAŁ MARKETINGU

Piotr Jankowski
Dyrektor d/s marketingu
tel: +48 52 379 33 00 wew. 26
tel.: +48 517 108 590
e-mail: piotr.jankowski@votumochrona.pl


DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

Bartosz Pokora
Z-ca Kierownika d/s technicznych
tel.: 516-057-765

E-mail: technik2@votumochrona.pl

DZIAŁ CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW

Henryk Trochym
tel.: 501 661 892
tel.: +48 52 379 33 00 wew. 30
h.trochym@votumochrona.pl

DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH

Wojciech Szott
tel.: +48 607 209 999
tel.: +48 52 379 33 00 wew. 23
e-mail: wojciech.szott@votumochrona.pl e-mail: mechanik@votumochrona.pl


DZIAŁ IT

Bartłomiej Wałęsa
Kierownik działu IT
+48 52 379 33 00 wew. 27
e-mail: walesa@siecilan.pl

Kamil Czerski
tel.: +48 506 293 814
e-mail: kamil@siecilan.pl

Konrad Wieczorek
tel.: +48 501 661 732
e-mail: konrad.wieczorek@siecilan.pl

Paweł Korzeniewski
tel.: +48 506 293 827
e-mail: pawel.korzeniewski@siecilan.pl


DZIAŁ USŁUG PORZĄDKOWYCH

Małgorzata Muzioł
tel.: +48 517 108 539
tel.: 52 379 33 00 wew 25
e-mail: malgorzata.muziol@votumochrona.pl


KIEROWNICY NADZORU

Janusz Chojnacki
tel.: 515 278 057

Roman Górecki
tel.: 517 108 348

Henryk Tohym
tel.: 501 661 892

Mikołaj Kiełpikowski
tel.: 517 108 422