Grupy interwencyjne, czyli zespoły natychmiastowego reagowania to jedna z podstaw pełnego bezpieczeństwa obiektu. Do ZNR zatrudniani są tylko wykwalifikowani pracownicy ochrony, wyposażeni w broń palną, którzy przeszli specjalne szkolenie. Wyróżniają się szybkością i zdecydowaniem w działaniu.

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

W razie sygnału alarmowego (napad, włamanie, pożar, zalanie itp.), szybka grupa interwencyjna natychmiastowo wkracza do akcji. Załogi interwencyjne umiejscowione są jak najbliżej obiektów chronionych. Dzięki temu, czasz dojazdu na interwencję skrócony jest do minimum.

Do standardów zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór i systematyczne szkolenie pracowników.
  • Najnowocześniejsze zaplecze techniczne, w tym niezawodne, nowe samochody i motocykle, co umożliwia nam m.in. patrol motocyklowy.
  • Współpracę z Policją i Strażą Miejską,
  • Samochody patrolowe wyposażone są w system łączności radiowej/GSM, umożliwiający kontakt z Dyżurnym Centrum Monitorowania alarmów.

Skorzystaj z usług patroli interwencyjnych w Łodzi i zapewnij swoim obiektom pełne bezpieczeństwo.