Monitoring to obecnie najbardziej rozpowszechniona forma zabezpieczenia mienia. Jego zaletami są przede wszystkim:

 • możliwość natychmiastowej interwencji na sygnał alarmowy,
 • korzystna cena, w postaci miesięcznego abonamentu.

CO TWORZY MONITORING SYSTEMU ALARMOWEGO?

1. Systemy alarmowe instalowane w obiektach sygnalizują o następujących zdarzeniach:

 • napad,
 • konieczność udzielenia pomocy medycznej, gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk antynapadowy,
 • włamanie,
 • sabotaż,
 • pożar (lub inne katastrofy).

2. Nadajniki radiowe lub modemy telefoniczne, instalowane w centralach indywidualnych systemów alarmowych.

3. Centralna stacja monitorowania ESOM 2000 działająca w systemie GSM i po łączach komutowanych umożliwiająca odbieranie sygnałów z central stacjonarnych.

4. Stacja monitorowania KOBRA 2000 monitorująca obiekty drogą radiową. Automatycznie śledzi parametry takie jak:

 • brak zasilania sieci,
 • sprawność akumulatorów,
 • łączność pomiędzy użytkownikiem, a stacją zbiorczą,
 • na życzenie: czas załączenia i włączenia systemu w chronionym obiekcie.

5. Służby analizujące odbierane sygnały monitoringu systemu alarmowego i podejmujące decyzje w ramach systemu, inicjujące działania interwencyjne, współpracuje ze służbami mundurowymi.

6. Załogi natychmiastowej reakcji – własne załogi motocyklowe i samochodowe.

Warto zaznaczyć, że patrole interwencyjne zawsze wyposażone są:

 • w środki bezpośredniego przymusu
 • łączność radiową,
 • urządzenia łączności pomiędzy elementami systemu.

Realizując monitoring systemu alarmowego wykorzystujemy własną, przyznaną przez PAR częstotliwości oraz telefonię komórkową. Możliwe jest podpisanie umowy na monitoring na dowolny czas. Opłata miesięczna obejmuje monitoring obiektu oraz ewentualne wyjazdy grup interwencyjnych. Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od wartości mienia. Oferujemy państwu:

 •  Monitoring po łączu komutowanym
 • Monitoring po łączu ethernetowym
 •  Monitoring po łączach GSM/GPRS
 •  Monitoring radiowy

VOTUM prowadzi monitorowanie 300 obiektów różnego rodzaju. Zapraszamy do skorzystania z usługi na terenie miasta Łódź.